Pinturas Pacha
  • esp
  • cat

Pintura en general - Rehabilitació - Lloguer de camió

Pintures Pacha - Plataformes sobre camió

Pintures Pacha disposa de vehicles per als treballs en alçada, com manteniment de façanes, canvi de bombetes en fanals, neteja de vidres, manteniment en parcs eolicos, etc., i per a tot tipus de treballs en alçada, per difícil que pugui ser aquest.

Els vehicles es lloguen amb conductor qualificat i preparat per al maneig de la grua i pel temps acordat prèviament amb el client

Els vehicles varien entre els 15 metres i els 42 metres d'alçada i compleixen amb totes les normatives vigents tant en seguretat, responsabilitat civil i tot el que amb porta per al desenvolupament dels treballs de manera ràpida, segura i ben executada.

La plataforma sobre camió és la més estesa per a realitzar tot tipus de reparacions o treballs a gran altura, donada la versatilitat que ofereixen. Es tracta de camions que porten una grua o columna elevadora incorporada, pel que poden desplaçar-se als llocs requerits. Aquesta és una de les grans avantatges, ja que en ser plataformes sobre vehicle poden arribar a qualsevol part, sense necessitat de empènyer manualment. També ofereixen una gran estabilitat i poden posar a qualsevol lloc, respectant les màximes condicions de seguretat per als operaris.

1 1 1 1 1 1
Demani'ns pressupost sense compromís cv telf / fax 972 374 260 - 666 595 962 / 63